poniedziałek, 22 czerwca 2009

HOROSKOP FLAMMARIONA - KOLOR SREBRNY

Ci, którzy przyszli na świat w dekadzie 20 - 29 czerwca - zostali przez Flammariona "naznaczeni" kolorem srebrnym. Mają oni wiele zalet wysoko cenionych w życiu rodzinnym i domowym. Są wyrozumiali, łagodni i cierpliwi. Nie brak im zmysłu praktycznego. Nieraz obdarzeni są zdolnościami manualnymi. Cechuje ich duże przywiązanie do tradycji rodzinnych i szacunek dla więzów krwi.
Srebrni nie mają zwykle za wiele pewności siebie, dlatego też starają się dodać sobie znaczenia w najrozmaitszy sposób. Czasem lubią podkreślać i wyolbrzymiać swoje życiowe sukcesy, opowiadać o zasługach swoich przodków. Cieszą ich też wszelkie oznaki szacunku okazywane przez rodzinę i otoczenie. Bywają bardzo czuli na wszelkie pochwały a nawet pochlebstwa.
Srebrni są pracowici. W każdej pracy wykazują wiele dokładności i solidności. Lubią też nauczać innych, szczególnie osoby młodsze od siebie. Często więc przypisuje się im opinię mistrza i mentora wobec otoczenia.
Ambicje życiowe Srebrnych nie są zbyt wygórowane, lecz nie jest im obojętny status materialny, związany z piastowanym stanowiskiem. Wykazują pod tym względem wiele wytrwałości, by osiągnąć lepszą pozycję. Tak dla mężczyzn, jak i dla kobiet spod tego znaku niezmiernie ważna jest rodzina i wszystko, co z nią związane. Źle się czują w samotności i zrobią wiele by nie być na nią skazanymi. Dla własnego potomstwa są zdolni do wszelkich wysiłków, wyrzeczeń i poświęceń.
Wielu z nich kocha naturę i dobrze czuje się wśród przyrody. Srebrni lubią zwierzęta i ptaki. Te zamiłowania sprawiają, że chętnie osiedlają się za miastem lub na wsi.
Ludzie spod znaku Srebra są na ogół niewysokiego wzrostu, często mocno zbudowani, a nawet przysadziści. W późniejszym wieku maja nawet tendencje do tycia. Muszą zwracać uwagę na sposób odżywiania się, gdyż właśnie układ pokarmowy przyczynia im w latach dojrzalszych najwięcej kłopotów. Dość łatwo także ulegają przeziębieniom.

W kolorze Srebra urodzili się, między innymi: Zygmunt III Waza - człowiek bardzo uzdolniony pod względem artystycznym.Malował, pisał wiersze, interesował się również jubilerstwem, alchemia i okultyzmem; Francoise Sagan - cudowne dziecko francuskiej literatury. Debiutowała bestsellerem "Witaj smutku"; Jan Matejko - ojciec polskiego malarstwa historycznego.

Wasza wróżbiarka.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Kids have their own intellect of style which can be even more personage than adults. the north face coatsKids sneakers are so striking with dazzling colors and eye-catchy designs and they promote the previous protected steps of the kid. Kid's sneakers appear in all ranges and brands. Moncler
Sneaker Shoes are delight for kids as they take pleasure in matching their shoes with the outfit they are donning. Also,Moncler
the womens sneakers play vital part in adding to their style, and also support them in their daily activities and exercise.