poniedziałek, 22 czerwca 2009

HOROSKOP FLAMMARIONA - KOLOR SREBRNY

Ci, którzy przyszli na świat w dekadzie 20 - 29 czerwca - zostali przez Flammariona "naznaczeni" kolorem srebrnym. Mają oni wiele zalet wysoko cenionych w życiu rodzinnym i domowym. Są wyrozumiali, łagodni i cierpliwi. Nie brak im zmysłu praktycznego. Nieraz obdarzeni są zdolnościami manualnymi. Cechuje ich duże przywiązanie do tradycji rodzinnych i szacunek dla więzów krwi.
Srebrni nie mają zwykle za wiele pewności siebie, dlatego też starają się dodać sobie znaczenia w najrozmaitszy sposób. Czasem lubią podkreślać i wyolbrzymiać swoje życiowe sukcesy, opowiadać o zasługach swoich przodków. Cieszą ich też wszelkie oznaki szacunku okazywane przez rodzinę i otoczenie. Bywają bardzo czuli na wszelkie pochwały a nawet pochlebstwa.
Srebrni są pracowici. W każdej pracy wykazują wiele dokładności i solidności. Lubią też nauczać innych, szczególnie osoby młodsze od siebie. Często więc przypisuje się im opinię mistrza i mentora wobec otoczenia.
Ambicje życiowe Srebrnych nie są zbyt wygórowane, lecz nie jest im obojętny status materialny, związany z piastowanym stanowiskiem. Wykazują pod tym względem wiele wytrwałości, by osiągnąć lepszą pozycję. Tak dla mężczyzn, jak i dla kobiet spod tego znaku niezmiernie ważna jest rodzina i wszystko, co z nią związane. Źle się czują w samotności i zrobią wiele by nie być na nią skazanymi. Dla własnego potomstwa są zdolni do wszelkich wysiłków, wyrzeczeń i poświęceń.
Wielu z nich kocha naturę i dobrze czuje się wśród przyrody. Srebrni lubią zwierzęta i ptaki. Te zamiłowania sprawiają, że chętnie osiedlają się za miastem lub na wsi.
Ludzie spod znaku Srebra są na ogół niewysokiego wzrostu, często mocno zbudowani, a nawet przysadziści. W późniejszym wieku maja nawet tendencje do tycia. Muszą zwracać uwagę na sposób odżywiania się, gdyż właśnie układ pokarmowy przyczynia im w latach dojrzalszych najwięcej kłopotów. Dość łatwo także ulegają przeziębieniom.

W kolorze Srebra urodzili się, między innymi: Zygmunt III Waza - człowiek bardzo uzdolniony pod względem artystycznym.Malował, pisał wiersze, interesował się również jubilerstwem, alchemia i okultyzmem; Francoise Sagan - cudowne dziecko francuskiej literatury. Debiutowała bestsellerem "Witaj smutku"; Jan Matejko - ojciec polskiego malarstwa historycznego.

Wasza wróżbiarka.

niedziela, 14 czerwca 2009

ZODIAKALNY ZNAK RAKA


Słońce wstępuje w ten znak 22 czerwca i pozostaje w nim do 22 lipca. Pierwszy dzień panowania znaku to początek astronomicznego lata. Znakiem Raka rządzi Księżyc.
Ludzie, którzy w tym okresie przychodzą na świat mają być sentymentalni i marzycielscy. Można powiedzieć, że ich egzystencja jest niejako podwójna - obok realnego życia przebywają w świecie własnej wyobraźni. Tam chronią się przed szarzyzną codzienności i zapominają o kłopotach.
"Zmienna fortuna nieraz tym ludziom zamiary krzyżuje. Wyniesieni na szczyty, spadają raptownie w dół, by znowu swoje życie zaczynać od nowa" - tak obrazowo przedstawił koleje losu ludzi urodzonych pod wpływem znaku Raka Tycho de Brahe. Twierdził jednak, że dzięki wrodzonej cierpliwości i uporowi zwykle ludziom tym udaje się dotrzeć do zamierzonego celu.
Podobno bogactwo rzadko bywa ich udziałem, szczęścia w interesach też nie mają za wiele. Jeśli zdobędą dobrą pozycję materialną, to wyłącznie drogą wytrwałej pracy i oszczędności.
Wszystkie horoskopy podkreślają, że w młodości ludzie spod znaku Raka częściej niż inni snują plany dalekich podróży i marzą o niezwykłych przygodach. Najlepiej czują się na otwartych przestrzeniach i nad wodą. Niekiedy wybierają zawód marynarza czy rybaka.
Urodzeni pod znakiem Raka przejawiają niekiedy zdolności poetyckie i muzyczne. Mają też wiele zmysłu estetycznego. Są wrażliwi na piękno. Często gromadzą antyki, obrazy i cenne przedmioty. Przeszłość interesuje ich tak bardzo, że niejednokrotnie wybierają zawód historyka, archeologa czy historyka sztuki.
Nadmierna wrażliwość uczuciowa i skłonność do zamykania się w świecie własnych marzeń sprawia, że Raki nie mają zbyt wielu przyjaciół. Łatwo ich zranić, a wówczas zrażają się definitywnie.
Tak w przyjaźni, jak i w miłości większość ludzi spod tego znaku przybiera postawę bierną. Tycho de Brache pisał, iż "raczej oczekują niż zdobywają". Ale gdy trafią na odpowiednią osobę, która potrafi ich zrozumieć, są szczęśliwi i wierni.
Raki najszczęśliwsze bywają z osobami spod znaku Skorpiona i Wodnika. Powinny natomiast wystrzegać się osób urodzonych pod znakiem Lwa i Koziorożca. Szczęśliwym dniem dla nich jest poniedziałek, liczbą - dwa, kolorem - zieleń. Jako talizmany astrologowie przeznaczają im kamienie księżycowe, perły, chryzoberyle i szmaragdy.

Wasza wróżbiarka.

wtorek, 9 czerwca 2009

Horoskop Flammariona - Kolor Bieli Śniegu

Ci, którzy przyszli na świat w dekadzie 10 - 19 czerwca, zadziwiają nieraz otoczenie swoją zmiennością, zarówno charakteru i postępowania, jak też i kolei losu. Zdarza się, że w jednym życiu przeżywają jakby kilka kolejnych egzystencji, różniących się od siebie.
Na szczęście Biele Śniegu potrafią się przystosowywać, nawet jeśli okoliczności zewnętrzne skierują ich na inne tory. Wiele jest w ich życiu spraw zaczętych i nie dokończonych - czasem z własnej winy, niekiedy wskutek zrządzenia losu.
Zmienne i niepewne sytuacje, w których przychodzi im żyć, czynią ich nieraz biernymi i bezwolnymi. Na ogół nie wierzą w powodzenie swych działań. Do życia są nastawienie nieufnie i sceptycznie. Nie obchodzą ich także cudze losy i cudze sprawy i oni także nie oczekują zainteresowania ze strony otoczenia.
Biele Śniegu zmieniają kierunki nauki, profesje. Niekiedy mają ich w ciągu życia kilka, rzadko wszakże osiągając w którejś z nich większe sukcesy. Zdarza się, że niekiedy mają zmysł do interesów, ale niekoniecznie wykorzystują go w szerszym zakresie.
Osoby, których symbolem jest ten kolor, mają często zdolności umysłowe, a także predyspozycje artystyczne, lecz mała wytrwałość nie pozwala im na rozwinięcie tych cech.
Tak dobro, jak i zło spotyka ich w życiu nagle i nieoczekiwanie, a los funduje im, niejako z woli przypadku - przeżycia niezwykłe, odwracając gwałtownie bieg koła fortuny.
W sprawach uczuciowych Biele Śniegu też nie są stałe. Niektórzy z nich wstępują w związki małżeńskie kilkakrotnie.
Natura obdarza często osoby w kolorze Bieli Śniegu urodą i jakimś eterycznym wdziękiem. Maja wrodzoną harmonie ruchów. Nawet w starszym wieku zachowują młodzieńczą sylwetkę. Biele Śniegu odznaczają się skłonnością do chorób o ostrym przebiegu, połączonym z wysoką temperaturą. Zwykle takie schorzenia bywają przyczyną ich śmierci.

W kolorze Bieli Śniegu urodzili się, między innymi: Edvard Grieg - najsławniejszy kompozytor skandynawski, nazywany Szopenem Północy; Blaise Pascal - francuski fizyk i matematyk.

Wasza wróżbiarka.


środa, 3 czerwca 2009

Flammarion - Biel Kości Słoniowej

Urodzonym w dekadzie 31 maja - 9 czerwca Camill'e Flammarion przypisał kolor Bieli Kości Słoniowej. Ludzie ci posiadają wiele dobrych i miłych dla otoczenia cech charakteru. Są życzliwie ustosunkowani do innych ludzi, pogodni, weseli. Mają ujmujący sposób bycia. Interesują się - na ogół życzliwie życiem innych osób, stąd mają opinię nieco wścibskich. Mają szerokie kręgi przyjaciół i znajomych, chętnie świadczą drobne przysługi, lubią wysłuchiwać cudzych zwierzeń, doradzać, a także godzić zwaśnionych.
Posiadają intuicję, więc sprawiają wrażenie, że zawsze wiedzą, jak słusznie postąpić, aby wszyscy wokół byli zadowoleni. Są hojni i wspaniałomyślni, lubią obdarowywać innych, nawet bez szczególnej okazji.
Główną ich wadą jest jednak skłonność do składania obietnic, których potem nie dotrzymują.
Osoby symbolizowane przez ten odcień bieli posiadają zwykle wiele zainteresowań intelektualnych. Dużo czytają, lubią teatr i muzykę, także podróżowanie. Czasem sami wykazują zdolności artystyczne - najczęściej aktorskie. Wielu z nich natura obdarzyła pięknie brzmiącymi głosami, które sprawiają, że nawet w dość banalnych wypowiedziach słuchani są przez otoczenie z przyjemnością.
Niektórzy z nich odznaczają się pewną ekscentrycznością w ubiorze i urządzaniu domu, co jednak znajomi odbierają jako oryginalność, a nawet ich czasem naśladują.
W pracy osoby re wybierają zwykle zajęcia nie monotonne, dające okazję do kontaktów z szerokim gronem ludzi. Czasem z zamiłowania pracują w instytucjach społecznych, niosącym pomoc innym. Tam sprawdzają się najlepiej. Odpowiada im także nauczanie i wychowanie młodzieży.
Zajęci sprawami innych, dość późno zakładają własne rodziny, ale wychowywanie własnych dzieci sprawia im wiele radości i satysfakcji.
Biele Kości Słoniowej są najczęściej szczupłe i niezbyt wysokie. Odznaczają się żywą fizjonomią, lubią też gestykulować. Lekceważą nieraz swoje zdrowie i wszelkie objawy złego samopoczucia.

W dekadzie tej urodzili się, między innymi: Walt Whitman - jeden z najznakomitszych poetów amerykańskich; Jan Kochanowski - najwybitniejszy poeta polskiego renesansu; Diego Velazquez - sławny malarz hiszpańskiej doby baroku: George Stephenson - wynalazca angielski, konstruktor kolei i twórca parowozu.

Wasza wróżbiarka.